Marknadsrapport 2016

0 kr

Konsumenternas efterfrågan på KRAV-märkta produkter fortsätter att öka kraftigt.

Marknaden har mognat och KRAV-märkt har blivit en självklar del av marknads och försörjningstrategierna på många företag. I denna kraftfulla tillväxtfas blir tillgång på svensk råvara branschens största utmaning. Allt för långsam utveckling av KRAV-certifierad primärproduktion riskerar att bromsa den positiva trenden.
Signalen till förädlingsföretag och svenska lantbrukare är tydlig – ställ om!

  • Format:  A4
  • Antal sidor: 62
  • Utgivningsår: 2016