Den hållbara maten 2021 - en insiktsrapport från KRAV

0 kr

KRAVs insiktsrapport 2021 visar att nästan hälften av alla konsumenter i Sverige känner sig förvirrade när det gäller hållbara matval. Rapporten bygger på konsumentundersökningar som visar att många är osäkra på vilka märkningar de kan lita på. Intervjuer med nio experter slår hål på myter om hållbar mat, myter som hindrar hållbar utveckling. (85 sidor)

Läs mer om rapportens innehåll 

Ladda ner rapporten som pdf